* wspomnienia (nieopublikowane)

Zarówno ja, jak i moi przodkowie, krewni i powinowaci pisali wspomnienia. Które zostały opublikowane? To można prześledzić na stronie “wspomnienia (opublikowane)”. Tu można przeczytać kilka informacji o wspomnieniach, notatkach, zapiskach, które są do dziś dnia w rękopisach bądź maszynopisach. Większość z czasem we fragmentach pojawi się tu na stronie. Wydawców zainteresowanych publikacją w formie papierowej zapraszam do kontaktu.

 1. “Pamiętnik”
  treść: wspomnienia dotyczące dzieciństwa, rodziny, powstania styczniowego, pierwszej wojny światowej, wojny bolszewickiej, rewolucji październikowej itd.
  Czas powstania: napisane w latach 20-tych i 30-tych XX wieku.
  autor: Jadwiga z Gorczyckich Tyblewska
  Jadwiga z Gorczyckich Tyblewska to rodzona siostra mojej praprababci Stanisławy Anny Sabiny z Gorczyckich Ruszczykowskiej, matki mojej prababci Zofii Konstancji z Ruszczykowskich Piekarskiej, która była matką mojego dziadka Bronisława Michała Piekarskiego, który z kolei był ojcem mojego ojca Macieja Pawła Piekarskiego.
 2. “Plotki rodzinne”
  treść: historyjki i anegdoty rodzinne dotyczące rodów Gorczyckich, Nieszkowskich, Skrzyneckich, Ruszczykowskich i Tyblewskich.
  czas powstania: lata 70-te XX wieku
  autor: Stefania z Ruszczykowskich Krosnowska i częściowo Eugeniusz Tyblewski
  Stefania z Ruszczykowskich Krosnowska to córka Zofii ze Skrzyneckich Ruszczykowskiej i Stanisława Ruszczykowskiego. Zofia ze Skrzyneckich była córką Marii z Gorczyckich Skrzyneckiej, która była rodzoną siostra mojej praprababci Stanisławy Anny Sabiny z Gorczyckich Ruszczykowskiej, matki w.w. Stanisława Ruszczykowskiego i mojej prababci Zofii Konstancji z Ruszczykowskich Piekarskiej, która była matką mojego dziadka Bronisława Michała Piekarskiego, który z kolei był ojcem mojego ojca Macieja Pawła Piekarskiego.
  Eugeniusz Tyblewski to syn Ignacego Tyblewskiego i wnuk Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej, która była 
  rodzoną siostra mojej praprababci Stanisławy Anny Sabiny z Gorczyckich Ruszczykowskiej, matki mojej prababci Zofii Konstancji z Ruszczykowskich Piekarskiej, która była matką mojego dziadka Bronisława Michała Piekarskiego, który z kolei był ojcem mojego ojca Macieja Pawła Piekarskiego.
 3. “WSPOMNIENIA WOJENNE HENRYKA PODLEWSKIEGO”
  treść: Spisane z taśmy wspomnienia wojenne i powojenne Henryka Podlewskiego, który opisuje wybuch drugiej wojny światowej, ewakuację do Rumunii, Francji, a potem walki o Tobruk i studia medyczne w Edynburgu.
  czas powstania: lata 70. 
  autor: Henryk Podlewski (autor nagrania Maciej Piekarski, spisane z taśmy przez Stefanię z Ruszczykowskich-Krosnowską.)
  To mój stryjeczno-cioteczny dziadek. Jego dziadek Teodor Gorczycki był rodzonym bratem mojej praprababci Stanisławy Anny Sabiny z Gorczyckich Ruszczykowskiej.
 4. “Jedynaczka z PRL”
  treść: Moje wspomnienia z dzieciństwa od kiedy sięgam pamięcią do mniej więcej ósmego roku życia, kiedy podjęłam “męską” decyzję, że chcę pisać książki.
  czas powstania: rok 2011
  autor: Małgorzata Karolina Piekarska
  To ja.
Print Friendly, PDF & Email
Udostępnij na: