Archiwa tagu: Kraj

Książę Teniszew w zarządzie Towarzystwa niesienia pomocy niezamożnym uczniom przy szkole handlowej Laskusa

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Ów książę, jak wynika z artykułu w piśmie Kraj, zasiadał w zarządzie Towarzystwa niesienia pomocy niezamożnym uczniom przy szkole handlowej Laskusa.

W zaprzeszłym (44) N-rze «Kraju» doniosłem o zawiązaniu się w Warszawie pierwszego w kraju Towarzystwa niesienia pomocy niezamożnym uczniom przy szkole handlowej Rontalera. Ma ono na celu ułatwianie uboższym uczniom nauki przez płacenie za nich wpisów, zaopatrywanie ich w odzież, książki, zapewnienie pomocy pozaszkolnej, korepetytorskiej i lekarskiej i t.p. (…) Takie same Towarzystwo pomocy dla uczniów zostało założone w tych dniach przy szkole handlowej Laskusa. Na mocy ustawy, zatwierdzonej przez ministerstwo skarbu na wzór ustawy dla szkoły Rontalera, zarząd Towarzystwa składa się z ośmiu członków, z których czterech z wyboru członków-Towarzystwa, czterech zaś z urzędu z pomiędzy nauczycieli szkoły. Do zarządu zostali wybrani: ks. Włodzimierz Teniszew, mecenas Jan-Maurycy Kamiński, Adolf Peretz i Roman Zakrzewski; na zastępców zaś pp.: Koronowski, Siarkiewicz i Zapiórkiewicz.

Udostępnij na:

Znów informacje o prapradziadku Bronisławie w Saratowie

Polona to źródło wielu informacji. Np. tu informacje o prapradziadku Bronisławie Ruszczykowskim, który był lekarzem w Saratowie.

Saratów. Zez Z inicjatywy ks. proboszcza Mickiewicza, założono tu katolickie Tow. dobroczynności. Prezesem będzie zawsze miejscowy ks. proboszcz, do zarządu wybrani zostali pp.: Leon Kosiński, adw. przysięgły: Golden, dyrektor kanalizacji; 8. Pauli, adw. przys.: Brzeziński, szewc; Ellsner, dyr. Tow. muzycznego; Zabiełło, aptekarz; inż. Spile w-kć Fr. Szymański, urzędnik do szczególnych poruczeń przy gubernatorze; Witman. kupiec: do komisji rewizyjnej pp.: A. Wolski, sekretarz izby sądowej; dr. Ruszczykowski; Podgórski, buchał nr tiiji banku państwa. Na członków zapisało się A polaków, przemysłowców, rzemieślników i t. d.

 

Udostępnij na: