Archiwa tagu: Kurjer Warszawski

Nekrolog w Kurjerze Warszawskim prapraprapraprababci Marianny ze Śliwińskich Pechnikowej

Tak wyglądał nekrolog prapraprapraprababci Marianny ze Śliwińskich Pechnikowej. Zmarła w wieku 74 lat jako wdowa. Który warszawski dom nosił numer 208? Była to kamienica na Starym Mieście, stojąca przy ulicy Brzozowej, ale która? Nie mam zielonego pojęcia.

Udostępnij na:

Księżna Teniszew wita cara

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka Eliza wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Czasami nazywano ją Elżbietą. Tu informacja z Kurjera Warszawskiego, że była obecna w czasie wizyty cara w Warszawie.

j

Udostępnij na:

Księżna Teniszew znów filantropką

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka Eliza wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Po raz kolejny z Kurjera Warszawskiego wynika, że tak jak i inne XIX-wieczne damy zajmowała się… filantropią.

BAZAR. Warszawskie Towarzystwo dobroczynności ma zaszczyt podać do wiadomości publicznej listę alfabetyczny sz. pań, które raczyły przyjąć obowiązek sprzedawania towarów w sklepach bazaru w salach redutowych w dniach: 18, 19, ‘20 i “21 b. in. i na korzyść dobroczynności urządzić się mającego. (…)  8. Towarzystwo dobroczynności. Z Światopełków-Zawadzkich hr. Michałowa Grabowska ks. Eliza Teniszew z siostrą Pauliną Sobolew, z Potworowskich Romanowa Zajączkowa.

Udostępnij na:

Księżna Teniszew filantropką

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka Eliza wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Z Kurjera Warszawskiego wynika, że tak jak i inne XIX-wieczne damy zajmowała się… filantropią.

* Podajemy poniżej listę dam, które raczyły przyjąć udział w Bazarze w salach Redutowych, na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, w dniach 15,16,17 i 18 b. ro. i r. odbyć się mającym. (…) N r 24.—Towarzystwa Dobroczynności, — pp. Marya z Hauków K osińska z siostram i Zofią i Aleksandrą Hauke, Wanda z hr. Starzyńskich Niemirycz, księżna Eliza Teniszew z siostrą panną Pauliną Sobolew, księżniczka Wiara Teniszew.

Udostępnij na:

Księżna Teniszew sprzedaje fanty

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka Eliza wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Z Kurjera Warszawskiego wynika, że tak jak i inne XIX-wieczne damy zajmowała się… loteriami fantowymi.

— Jutro podczas zabawy loteryjno-fantowej w Ogrodzie Saskim. następujące damy przyjęły obowiązek sprzedaży różnych po namiotach przedmiotów. I tak: (…) Namiot 4. Panie: hr. Stanisławowa Ostrowska, hr. Helena Mikorska, księżna Eliza Teniszew, panny: Olga Sobolew i Anna hr. Morikoni. Gospodarz namiotu p. Werner Antoni.

Udostępnij na:

Kurjer Warszawski donosi, że majątek księcia Teniszewa trafia do Stolicy!

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Ów książę, jak wynika z artykułów prasowych, swój majątek zapisał… miastu! Oto stosowny artykuł w Kurjerze Warszawskim z 1931 roku.

Magistrat otrzymuje w zapisie majątek ziemski. S. p. Włodzimierz Teniszew, testamentem z d. 14-go stycznia 1914 r. zapisał 20.000 rubli na rzecz przytułków noclegowych, tanich kuchni i herbaciarni oraz domów pracy w Warszawie. Zapis ten winien być wypłacony dopiero po ukończeniu dożywocia przez Elżbietę Teniszew. Wobec śmierci tej ostatniej, dożywocie nie obciąża obecnie majątku spadkowego, główną wartość którego stanowi kolonja Marywil, położona w gminie Bródno, w pow. warszaw skim . Wobec tego magistrat przyznał powyższy zapis miejskiemu Domowi zarobkowemu i zdecydował wystąpić do rady miejskiej i władz nadzorczych o zatwierdzenie omawianego zapisu.

 

Udostępnij na:

Słówko o Sobolewie w “Kurjerze Warszawskim”

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Oto słówko o nim z Kurjera Warszawskiego nr 309 z 22 listopada 1850 roku.

Rozkazem Cesarskim z d. 30go z. m. (r.s.), Jenerał-Lejt: jazdy Hr: Alexy Tołstoj, zostający przy Głównodowodzącym armją czynną, i Jenerał-Lejtnant artylerji Michał Sobolew, Zarządzający Spisem wojskowym w Królestwie, przeznaczeni zostali do zasiadania w Departamentach Warsz: Senatu Rządzącego, z zatwierdzeniem ostatniego, w dotychczasowych obowiązkach.

Udostępnij na:

Nekrolog Michała Sobolewa

Pisałam już, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Oto jego nekrolog z “Kurjera Warszawskiego” z 6 sierpnia 1866 roku.

Michał Sobolew, b. Jenerał Artyllerji Wojsk Cesarsko-Ruskich, Senator, Kawaler wielu Orderów, przeżywszy lat 78, przeniósł się do wieczności, dnia 4go Sierpnia r. b. Pozostała w głębokim smutku Żona, wraz z Dziećmi i Zięciem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, Da exportację zwłok w dniu 7m b. m., o godzinie 9ej z rana, z Katedry Prawosławnej, na cmentarz Wolski, odbyć się mającą.

Udostępnij na: