Wizytówka pradziadka Antoniego

Pokazywałam już kiedyś wizytówkę prababci Karolci oraz pradziadka Ludwika Piekarskiego. czas na wizytówkę pradziadka Antoniego Adamskiego. Przy okazji przypominam: kiedyś wizytówki były bez adresu, bo służyły między innymi temu, by włożyć je np. w drzwi i w ten sposób powiadomić nieobecnego w domu gospodarza, że było się u niego z wizytą. Z nadrukowanymi adresami były przeważnie wizytówki służbowe.

Udostępnij na:

Akt ślubu siostry praprababci

To akt ślubu Franciszki z Wróblewskich, czyli rodzonej siostry mojej praprababci Emilii z Wróblewskich Adamskiej z drugim mężem Nikodemem Jackowskim. Franciszka wcześniej wyszła za mąż za Załuskiego. Leży w grobie na Powązkach. Ślub z Jackowskim miał miejsce w 1889 roku w Kościele M.B. Loretańskiej na warszawskiej Pradze.

Udostępnij na:

Prapradziadek Władek zwycięzcą wyścigu wioślarskiego

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem znalazłam informację, że prapradziadek Władysław Przybytkowski wygrał konkurs wioślarski.

Jak donosi Gazeta Warszawska z 1867r, nr 168 (29 lipca) odbyła się

“Zabawa w Parku Łazienkowskim na korzyść Warszawian i Prażan, dotkniętych powodzią.—Wczoraj w  Parku Łazienkowskim na korzyść dotkniętych powodzią Warszawian i Prażan odbyła się wielka zabawa, której program dawniej już przez nas podanym został; uległ pewnej zmianie, z powodu spadłego deszczu, zawsze jednak w pewnej odbył się części. Rozpoczęły zabawę wyścigi wodne, a mianowicie: wyścig z przed mostu Sobieskiego łodziami (…) Do czwartego wyścigu z przed amfiteatru (stojący) na burtach retmanek. stanęli: Leopold Modzelewski (statek niebieski burta biała): Władysław Przybytkowski (niebieski z białą); Julian Reimann (biały z czerwoną); Ludwik Browarski (czarny z żółtą). Pierwsza z retmanek, która opłynęła most Sobieskiego, wróciła do amfiteatru i przybyła do mety przy trybunie otrzymawszy czarę wielką srebrną na trzech kulach, była Władysława Przybytkowskiego.”

Udostępnij na:

Nekrolog prapradziadka Władysława

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem nekrolog prapradziadka Władysława Przybytkowskiego. Tego, co to po pijaku lubił przepływać wpław Jeziorko Kamionkowskie.

A oto jego grób na cmentarzu Bródnowskim! Już zamieszczałam zdjęcia, ale teraz przypominam.

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 17 i ostatnia

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Gazeta Warszawska 1869, nr 34 (13 lutego) + dod.

ROZKAZ do Zarządu Cywilnego w Królestwie Boiskiem. W Warszawie, d. 18 ( 3 0 ) stycznia 1869r. (…) III. z rozporządzenia Komissyi Rządowej Sprawiedliwości. Mianowani:— b. Podsędek Sądu Pokoju w Zakroczymiu, Ursyn Maleszewski, Assesorem Sądu Poprawczego Wydziału i-go w Warszawie”

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 16

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Dziennik Warszawski. [R 1], nr 244 (24 października 1864) + dod.

ROZKAZ do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego. w Warszawie dnia 4 (13) Września 1864 r. (…)  IV . P r z e z R o z p o r z ą d z e n i a K o m is u R z ą d o w y c h i W ł a d z O d d z i e l n y c h . (…) IV Wydziale Komisji Rządowej Sprawiedliwości.— Mianowani:— Asesor Trybunału, p. o. Podsędka Sądu Pokoju w Kaliszu, Franciszek Sulimierski, Podprokuratorem przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu; — Asesor Sądu Kryminalnego Gubernji Lubelskiej, Aleksander Januszowicz,. Podprokuratorem przy Trybunale Cywilnym w Lublinie;— Podsędek Sądu Pokoju O kręgu Olkuskiego, Ja n Piekałkiewicz, Asesorem Sądu Kryminalnego Gubernji Lubelskiej;— Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Kaliskiego, Józef Jezierski, Podsędkiem tegoż Sądu; — Asesor Sądu Policji Poprawczej Wydziału Płockiego, Ursyn Maleszewski, Podsędkiem Sądu Pokoju w Zakroczymiu; — Asesor Sądu Policji Poprawczej w Piotrkowie, Ja n Szpakowski”

 

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 15

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Dziennik Warszawski R.6, nr 24 (11 lutego 1869) informuje, że:

ROZKAZ do Zarządu Cywilnego w K rólestw ie Polskiem . w Warszawie, unia 18 (30) Stycznia 1869 r (…) III. Z ROZPORZĄDZENIA KOMISJI RZĄDOW EJ S p r a w i e d l i w o ś c i. Mianowani: — Asesor Sądu Kryminalnego w W arszawie, Asesor Kolegjalńy F ejlert, Podprokuratorem tegoż Sądu; Asesor Sądu Poprawczego w Warszawie, Sekretarz Kolegialny Ateński. Asesorem Sądu Kryminalnego w Warszawie; — b. Podsędek Sądu Pokoju w Zakroczymiu, Ursyn Maleszewski, Asesorem Sądu Poprawczego Wydziału 1go w Warszawie;— Pisarz Sądu Pokoju w Opocznie, Piotr Milew ski, Podsędkiem Sądu Pokoju w Opatowie;

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 14

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Kurjer Warszawski R.56, nr 70 (29 marca 1876) + dod. informuje, że:

Przez postanowienia Jenorał-Gubernatora Warszawskiego (…) Wydelegowani zostali: sędziowie Sądu Kryminalnego w Warszawie; Juljan Milberg, Franciszek Krajewski, radca kolegialny Edward Nowakowski; sę­dziowie Trybunału Cywilnego w Warszawie: Eustachy Czarnowski, Aleksander Kestorf, radca kolegjalny Karol Maciejewski; podprokuratorowie przy Sądzie Appellacyjnym: Władysław Stromfeld, Aleksander Moldonhawer, radca kolegialny Juljusz Zieliński, i pisarz Sądu Apelacyjnego, radca dworu Antoni Werner—wszyscy jedenastu do pełnienia obowiązków sędziów w nowo-utworzonych wydziałach, ósmym i dziewiątym, Sądu Apelacyjnego; podprokuratorowie przy Sądzie Kryminalnym w Warszawie Rafał Kujawski i Leon Jaszowski, asesorowie tegoż Sądu Ursyn Maleszewski i Adam Sztukowski (pełniący z delegacji obowiązki prezydującego w oddziale Sądu Poprawczego przy zarządzie ober-policmajstra warszawskiego) — wszyscy czterech do pełnienia obowiązków sędziów w Sądzie Kryminalnym w Warszawie;

 

 

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 13

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Dziennik Warszawski 1864, nr 166 (22 lipca) informuje, że:

W Wydziale Komisji Rządowej Sprawiedliwości.— Otrzytrzymują urlop za granicę:—Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, Józef Białobrzeski, na miesięcy 6; — Sędzia Sądu Apelacyjnego, Radca Stanu, Roman Ostromęcki, na dni 15 i dwa miesiące feryjne;—Asesor Sądu Policji Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego, Juljusz Smiarowski, na dni 29 i jeden miesiąc feryjny; —Komornik przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, Markowski, na miesięcy 3;— Asesor Sądu Policji Poprawczej Wydziału Płockiego, Ursyn Maleszewski, na dni 29 i dwa miesiące feryjne; — Prezes Sądu Kryminalnego Gubernji Radomskiej, Józef Adamski, na dni 28 i jeden miesiąc feryjny;—Podsędek Sądu Pokoju Okręgu Miechowskiego, Maksymiljan Gidlewski, na dni 29.

 

Udostępnij na: