Kara dla praprapradziadka Łukasza

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem z Gazety Polskiej z 1864 roku notatka informująca, że na mojego prapapradziadka Łukasza Stalskiego nałożono karę policyjną. Za co? Za rozwożenie mięsa odrapanym furgonem.

“Na mocy przepisów policyjnych oraz stanu wojennego skazane zostały na kary pieniężne następując osoby: czterech właścicieli domów za niezameldowanie we właściwym
czasie swych lokatorów w ogólnej sumie rs. 20; — ośmiu właścicieli szynków i bawarji za niezamykanie swych zakładów w święta i podczas nabożeństwa w ogolnej sumie rs. 40; —pięciu właścicieli szynków i bawarji za niezamykanie takowych w oznaczonym czasie w ogólnej sumie rs. 24;—dwóch właścicieli szynków za okazane nieposłuszeństwo policji i niezamykanie drzwi szklannych w ogólnej sumie rs. 5;—siedmiu właścicieli domów za niezachowanie czystości w ogólnej sumie rs. 32; — dwóch właścicieli domu za niezamykanie furtki i nieznajdowanie się stróża, w ogólnej sumie rs. 5; — trzech właścicieli domów za oddalenie się stróżów każdy po rs. 2; — dwóch właścicieli domów za użycie stróża do innej roboty w ogólnej sumie rs. 5; — za noszenie żałobnego ubrania kobiet óśm, każda po rs. 1; —konduktorów omnibusów pię­ciu za niezachowanie przepisów policyjnych, każdy po rubli srebrnych 1; — właścicieli dorożek i omnibusów za niezachowanie przepisów policyjnych 11 w ogólnej sumie rub. sr. 19. Nadto skazani zostali na kary pieniężne: rzeźnicy mający sklepy pod nr 1315: Łukasz Stalski i Ignacy Gibel za rozwożenie mięsa furgonami odrapanemi po rs. 3, Jan Orłowski za sprzedaż mięsa trzeciego gatunku trzy funty po kopiejek trzy wyżej nad taksę rs. 15; — właściciel dystylarni pod nr 2244b, za nieposłuszeństwo policji rs. 3; — utrzymujący sklep z owocami za nieposłuszeństwo policji i niezamykanie sklepu w dzień świąteczny rs. 1: — utrzymujący sklep i leguminą w domu pod nr 2493 4 za sprzedaż wódki i papierosów rs. 3;— utrzymujący cukiernię w domu pod nr 1256, za przetrzymanie u siebie przez dzień bez meldunku wyrobnika Wawrzeńca Gruba rs. 3. (Gaz. Polic.)”

About Małgorzata Karolina Piekarska
Z wykształcenia: historyczka sztuki, scenarzystka i bibliotekarka. Z zawodu: pisarka i dziennikarka. Z pasji: blogerka, varsavianistka i genealożka. Miłośniczka: książek, filmów, gier planszowych, kart do gry, jamników i miodu...

Print Friendly, PDF & Email
Udostępnij na: