Archiwa tagu: Gazeta Polska

Ogłoszenie Tytusa w Gazecie Polskiej

Tytus Maleszewski (ur. 1827 – zm. 1898) to malarz, rysownik, pedagog, a prywatnie… rodzony brat szwagra mojej prapraprababci Konstancji z Nieszkowskich h. Kościesza Gorczyckiej h. Jastrzębiec. Rodzona siostra Konstancji Paulina wyszła za mąż za Ursyna Jaxę-Maleszewskiego, który, jak pisała w pamiętniku córka Konstancji a siostrzenica Pauliny Jadwiga z Gorczyckich Tyblewska, był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” Rodzonym bratem Ursyna Maleszewskiego był Tytus. Jego zdjęcie zachowało się w rodzinnym albumie, który posiadam, a u kuzynki jest portret jego pędzla przedstawiający Paulinę.

Dzięki Polonie znalazłam m.in. ogłoszenie jakie Tytus zamieścił w Gazecie Polskiej z 24 grudnia 1862 roku.

Udostępnij na:

Księżna Teniszew zebrała 100 rubli dla Polskiej Brygady Strzelców

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka Eliza wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Z Gazety Polskiej wynika, że brała udział w kweście na Brygadę Strzelców Polskich.

Kwesta Wielkanocna

dla Polskiej Brygady Strzelców. Do puszek przed kościołem św.Piotra i Pawła zabrali: Jan Giedwić 93 rb. 44 kop., Matylda Czekańska 67 rb. 4 ‘/s kop., Stanisława Dzierżanowska 67 rb. 83 kop. Razem 228 rb. 3 lb’-z kop. N a lis*ę Róży hr. Zamoyskiej: W Pan Antoni Zwan 100 rb., J. O . Księżna Woroniecka 50 rb., J. O . Książe K. Lubomirski 50 rb., W Pan Wolski 35 rb., W Pani Jasińska 10 rb., W Pani Wolska 100 rb., W Pan Karpowicz Dyrektor 25 rb., W Pan Żółtowski 10 rb., WPan Korzeniecki 25 rb., J. O . Książe Mirski 100 rb., J. O . Księżna Eliza Teniszew v 100 rb., kobieta przy kościele 10 krzyżyków. Razem 605 rb. Dalsze składki będą ogłaszane w następnych numerach „Gazety Polskiej“. Panie kwestarki w dniach najbliższych kwestować będą po domach polskich w Moskwie.

Udostępnij na:

Gazeta Polska donosi, że majątek księcia Teniszewa trafia do Stolicy!

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Ów książę, jak wynika z artykułów prasowych, swój majątek zapisał… miastu! Oto stosowny artykuł w Gazecie Polskiej z 1931 roku.

MAJĄTEK ZIEMSKI DLA STOLICY ś. p. Włodzimierz Teniszew, testamentem z dnia 14 stycznia 1914 roku zapisał 20.000 rubli na rzecz przytułków noclegowych, tanich kuchni i herbaciarni oraz domów pracy w Warszawie. Zapis miał być wypłacony dopiero po śmierci Elżbiety Teniszew. P. Teniszew już zmarła, a tem samem dożywocie nie obciąża obecnie majątku spadkowego, którego główną wartość stanowi kolonja Marywil, położona w gminie Brudno, pow. warszawskiego. Wobec tego magistrat przyznał zapis miejskiemu Domowi zarobkowemu i zdecydował wystąpić do rady miejskiej i władz nadzorczych o zatwierdzenie zapisu.

Udostępnij na:

Szwagier pradziadka Ludwika poprzez prasę informuje gdzie przebywa

Leon Fulgencjusz Brudziński był szwagrem mojego pradziadka Ludwika, gdyż ożenił się z jego jedyną siostrą Marią Piekarską. Miał z nią córkę Zofię, która została zakonnicą Franciszkanką Służebnicą Krzyża oraz syna Jana. Był ślusarzem. Dzięki Polonie w “Gazecie Polskiej” znalazłam informację o jego pobycie po wywiezieniu wraz z córką, synem i siostrą Ludwiką Świderską wgłąb Rosji.

Korespondentom naszym oraz pisma, do których niniejszy numer „Gazety Polskiej” dojdzie, prosimy o powtórzenie, że następujące rodziny podają o sobie wiadomość swoim krewnym i znajomym i proszą ich o wiadomości o sobie: (…) Bracia Teofil i Sylwester ŻELECHOWSCY i Franus Kępiński na swoich posadach Moskwa, Solanka, Mały Iwanowski 11 m. 14. Ignacy i Karola z Żelechowskich Buczyńscy z synami w Charkowie, Edward Kosman w Orszy, Gabryjel Wasilowski z Longinem Bazarskim w Miascy; Leon Brudziński w Samarze, Zosia nauczycielką z ciotką w Sergijewsku, Aleksander Żelechowski, Frankowie Wierzejski z Alinką, doktor Wanowski, Władysław Lewandowski, Jasio Brudziński wszyscy w armji czynnej, zdrowi.

Udostępnij na:

Matka poszukuje dzieci przez gazetę

Jest I wojna światowa. Rodziny poszukują zaginionych. Gazeta Polska z 1916 opublikowała ogłoszenie, z którego wynika, że poszukiwano zięcia i syna Jadwigi Tyblewskiej rodzonej siostry praprababci. Z jej pamiętnika wiem sporo o losach jej i jej dzieci. Tu sucha informacja. Poszukiwani Antoni Trzebuchowski (zięć Jadwigi – mąż jej córki Wandy) oraz Ignacy Tyblewski jej syn.

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 8

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Gazeta Polska: (dawniej Codzienna) 1876, nr 219 (5 października) donosi, że “na zasadzie artykułu 5-go Najwyżej zatwierdzonych 15 czerwca 1875 roku, przepisów w przedmiocie organizacyi sądownictwa w okręgu sądowym warszawskim spadli z etatu od 1 (13) lipca 1876 roku: (…) pełniący obowiązki sędziego Ursyn Maleszewski”. 

 

Udostępnij na:

Kara dla praprapradziadka Łukasza

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem z Gazety Polskiej z 1864 roku notatka informująca, że na mojego prapapradziadka Łukasza Stalskiego nałożono karę policyjną. Za co? Za rozwożenie mięsa odrapanym furgonem.

“Na mocy przepisów policyjnych oraz stanu wojennego skazane zostały na kary pieniężne następując osoby: czterech właścicieli domów za niezameldowanie we właściwym
czasie swych lokatorów w ogólnej sumie rs. 20; — ośmiu właścicieli szynków i bawarji za niezamykanie swych zakładów w święta i podczas nabożeństwa w ogolnej sumie rs. 40; —pięciu właścicieli szynków i bawarji za niezamykanie takowych w oznaczonym czasie w ogólnej sumie rs. 24;—dwóch właścicieli szynków za okazane nieposłuszeństwo policji i niezamykanie drzwi szklannych w ogólnej sumie rs. 5;—siedmiu właścicieli domów za niezachowanie czystości w ogólnej sumie rs. 32; — dwóch właścicieli domu za niezamykanie furtki i nieznajdowanie się stróża, w ogólnej sumie rs. 5; — trzech właścicieli domów za oddalenie się stróżów każdy po rs. 2; — dwóch właścicieli domów za użycie stróża do innej roboty w ogólnej sumie rs. 5; — za noszenie żałobnego ubrania kobiet óśm, każda po rs. 1; —konduktorów omnibusów pię­ciu za niezachowanie przepisów policyjnych, każdy po rubli srebrnych 1; — właścicieli dorożek i omnibusów za niezachowanie przepisów policyjnych 11 w ogólnej sumie rub. sr. 19. Nadto skazani zostali na kary pieniężne: rzeźnicy mający sklepy pod nr 1315: Łukasz Stalski i Ignacy Gibel za rozwożenie mięsa furgonami odrapanemi po rs. 3, Jan Orłowski za sprzedaż mięsa trzeciego gatunku trzy funty po kopiejek trzy wyżej nad taksę rs. 15; — właściciel dystylarni pod nr 2244b, za nieposłuszeństwo policji rs. 3; — utrzymujący sklep z owocami za nieposłuszeństwo policji i niezamykanie sklepu w dzień świąteczny rs. 1: — utrzymujący sklep i leguminą w domu pod nr 2493 4 za sprzedaż wódki i papierosów rs. 3;— utrzymujący cukiernię w domu pod nr 1256, za przetrzymanie u siebie przez dzień bez meldunku wyrobnika Wawrzeńca Gruba rs. 3. (Gaz. Polic.)”

Udostępnij na: