Archiwa tagu: Łukasz Stalski

Kara dla praprapradziadka Łukasza

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem z Gazety Polskiej z 1864 roku notatka informująca, że na mojego prapapradziadka Łukasza Stalskiego nałożono karę policyjną. Za co? Za rozwożenie mięsa odrapanym furgonem.

“Na mocy przepisów policyjnych oraz stanu wojennego skazane zostały na kary pieniężne następując osoby: czterech właścicieli domów za niezameldowanie we właściwym
czasie swych lokatorów w ogólnej sumie rs. 20; — ośmiu właścicieli szynków i bawarji za niezamykanie swych zakładów w święta i podczas nabożeństwa w ogolnej sumie rs. 40; —pięciu właścicieli szynków i bawarji za niezamykanie takowych w oznaczonym czasie w ogólnej sumie rs. 24;—dwóch właścicieli szynków za okazane nieposłuszeństwo policji i niezamykanie drzwi szklannych w ogólnej sumie rs. 5;—siedmiu właścicieli domów za niezachowanie czystości w ogólnej sumie rs. 32; — dwóch właścicieli domu za niezamykanie furtki i nieznajdowanie się stróża, w ogólnej sumie rs. 5; — trzech właścicieli domów za oddalenie się stróżów każdy po rs. 2; — dwóch właścicieli domów za użycie stróża do innej roboty w ogólnej sumie rs. 5; — za noszenie żałobnego ubrania kobiet óśm, każda po rs. 1; —konduktorów omnibusów pię­ciu za niezachowanie przepisów policyjnych, każdy po rubli srebrnych 1; — właścicieli dorożek i omnibusów za niezachowanie przepisów policyjnych 11 w ogólnej sumie rub. sr. 19. Nadto skazani zostali na kary pieniężne: rzeźnicy mający sklepy pod nr 1315: Łukasz Stalski i Ignacy Gibel za rozwożenie mięsa furgonami odrapanemi po rs. 3, Jan Orłowski za sprzedaż mięsa trzeciego gatunku trzy funty po kopiejek trzy wyżej nad taksę rs. 15; — właściciel dystylarni pod nr 2244b, za nieposłuszeństwo policji rs. 3; — utrzymujący sklep z owocami za nieposłuszeństwo policji i niezamykanie sklepu w dzień świąteczny rs. 1: — utrzymujący sklep i leguminą w domu pod nr 2493 4 za sprzedaż wódki i papierosów rs. 3;— utrzymujący cukiernię w domu pod nr 1256, za przetrzymanie u siebie przez dzień bez meldunku wyrobnika Wawrzeńca Gruba rs. 3. (Gaz. Polic.)”

Udostępnij na:

Nekrolog praprapradziadka Łukasza w Kurierze

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia.

Oto nekrolog mojego praprapradziadka Łukasza Stalskiego z Kuriera Warszawskiego.

Ś. p. Łukasz Stalski, b. obywatel i majster rzeźniczy, opatrzony św. sakramentami, przeżywszy lat 71, przeniósł się do wieczności dnia 20 b. m. Pozostali w głębokim smu­tku brat, siostry, syn, córki, zięciowie i wnuki zmarłego za­praszają krewnych, przyjaciół i kolegów na żałobne nabożeństwo, odbyć się mające w kościele Wszystkich Świętych, w dniu 30 października, we wtorek, o godzinie11-ej zrana, oraz na wyprowadzenie zwłok w tymże dniu i z tegoż ko­ścioła, o godzinie 4-ej po południu, na cmentarz powązkow­ski odbyć się mające.

Grób praprapradziadka już prezentowałam, ale nie zaszkodzi pokazać jeszcze raz.

DSC_9896

DSC_9881 DSC_9882 DSC_9888

kwatera 18 rząd 5, miejsce 3

A to dokładne pokrewieństwo.

Udostępnij na:

Akt zgonu praprapradziadka Łukasza Stalskiego

Wczoraj prezentowałam akt urodzenia praprapradziadka Łukasza Jana Stalskiego, który urodził się w 1813 roku w Warszawie jako syn Apolonii Zarembianki (Zarębianki) i Michała Stalskiego. Dziś jego akt zgonu. Zmarł w 1883 roku jako dwukrotny teść mojego prapradziadka Michała Piekarskiego, który najpierw ożenił się z jego córką Julianną (moją praprababcią), a po jej śmierci pojął za żonę jej rodzoną siostrę Zofię. Na co musiał dostać dyspensę.

Udostępnij na:

Akt urodzenia praprapradziadka Łukasza Stalskiego

A to akt urodzenia praprapradziadka Łukasza Jana Stalskiego. Urodził się w 1813 roku w Warszawie jako syn Apolonii Zarembianki (Zarębianki) i Michała Stalskiego – rzeźnika. To ci Stalscy, do których należała jedna z kamienic na rynku, gdzie dziś mieści się Muzeum Warszawy.

Udostępnij na:

Wizyta na Powązkach cz. 8

Z powodu awarii domowych komputerów, twardych dysków etc., a co za tym idzie niemożności skanowania dokumentow, przez najbliższe dni publikowane będzie tu to, co mogę sfotografować. Czas na zdjęcia rodzinnych grobów. Wszystkie zrobione przeze mnie.

Oto część ósma. Grób teściów prapradziadka Michała Piekarskiego, czyli prapradziadków Stalskich oraz rodziców prapraprababci Stalskiej, czyli Dobosiewiczów. DSC_9896

DSC_9881 DSC_9882

Oto treść inskrypcji:

Ś.P.
BARBARA Z PECHNIKÓW
DOBOSIEWICZ
ŻYŁA LAT 57 ZM. 1856 R.

JACENTY DOBOSIEWICZ
ŻYŁ LAT 65 ZM. 23/IX 1861 R.

JÓZEFA Z DOBOSIEWICZÓW
STALSKA
ŻYŁA LAT 55 ZM. 18/VI 1887 R.

ŁUKASZ STALSKI
ŻYŁ LAT 70 ZM. 28/X 1883 R.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM
DAĆ PANIEDSC_9884

DSC_9885 DSC_9886 DSC_9887 DSC_9888 DSC_9889 DSC_9890

kwatera 18 rząd 5, miejsce 3: Barbara Dobosiewicz [inw. 5813]

Szczegóły na stronie cmmentarza: http://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=5813

Udostępnij na:

Jeszcze jeden grob na Powązkach

Oto grób moich… (tu muszę się zastanowic i obliczyć)… prapraprapradziadków i praprapradziadków.

Leżą w nim:

  • BARBARA Z PECHNIKÓW  DOBOSIEWICZ  ŻYŁA LAT 57 ZM. 1856 R.
  • JACENTY DOBOSIEWICZ ŻYŁ LAT 65 ZM. 23/IX 1861 R.
  • JÓZEFA Z DOBOSIEWICZÓW STALSKA  ŻYŁA LAT 55 ZM. 18/VI 1887 R.
  • ŁUKASZ STALSKI ŻYŁ LAT 70 ZM. 28/X 1883 R.

Barbara z Pechników oraz Jacenty (Hiacynt) Dobosiewicz byli rodzicami Józefy Dobosiewicz. Z kolei Łukasz Stalski z Józefą z Dobosiewiczow byli rodzicami mojej praprababci Julii Stalskiej, która wyszła za mąż za Michała Franciszka Piekarskiego, który był Ojcem mojego pradziadka Ludwika Rocha Piekarskiego, dziadkiem mojego dziadka Bronisława Michała Piekarskiego i pradziadkiem mojego ojca Macieja Pawła Piekarskiego. Ufff… Dobrnęłam do końca wyliczanek.

dobosiewicz1 dobosiewicz2 dobosiewicz3

kwatera 18 rząd 5, miejsce 3: Barbara Dobosiewicz [inw. 5813]

Szczegóły na stronie cmmentarza: http://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=5813

PS. Fotografie zaczerpnięte z publicznej dokumentacji cmentarnej.

Udostępnij na: