Archiwa tagu: Michał Franciszek Piekarski

Prapradziadek Michał szuka szkolnych kolegów

Prapradziadek Michał Piekarski (1841-1938) ukończył szkołę realną przy ulicy Freta. Z gazety Kurjer Codzienny z 1887 roku wynika, że przez ogłoszenie w prasie poszukiwał swoich kolegów i zapraszał na wspólne wspomnienia i pogawędki.

— Jeszcze jedno zebranie koleżeńskie.
Wychowańcy szkoły realnej przy ulicy Freta, którzy ten zakład naukowy ukończyli pomiędzy r. 1854-tym a 1857-mym zbierają się w d. 28-ym czerwca r.b. na wspólną pogawędkę o swoich losach, doli swojej i niedoli. Zebranie rozpocznie się nabożeństwem, odprawionem w kościele po-dominikańskim, tym samym, do którego uczęszczali ongi wkrótce mający się zgromadzić koledzy. Bliższych szczegółów co do zebrania udziela p. Michał Piekarski, zamieszkały przy ul. Chmielnej pod N§ 94.

Udostępnij na:

Prapradziadek kowal ponownie wybrany podstarszym cechu

Prapradziadek Michał Piekarski (1841-1938) był kowalem. W piśmie Gazeta rzemieślniczo-przemysłowa z 1903 roku znalazłam fragment, z którego wynika, że ponownie został podstarszym cechu kowali.

Wiadomości bieżące.
Ze zgromadzeń rzemieślniczych. — W Zgromadzeniu kowali warszawskich zatwierdzeni zostali na następne 3 lata: p. Felicyan Gadomski na urzędzie starszego i p. Michał Piekarski na urzędzie podstarszego.

Udostępnij na:

Prapradziadek kowal wybrany podstarszym cechu

Prapradziadek Michał Piekarski (1841-1938) był kowalem. W piśmie Gazeta rzemieślniczo-przemysłowa z 1903 roku znalazłam fragment, z którego wynika, że został podstarszym cechu kowali.

Wiadomości bieżące
Ze zgromadzeń rzemieślniczych. (…) — Wybrani przez zgromadzenie kowalów warszawskich na starszego p. Felicyan Gadomski i podstarszego p. Michał Piekarski zostali na tych urzędach przez władzę zatwierdzeni.

Udostępnij na:

Prapradziadek naprawdę był dobrym uczniem

Publikowałam tu w swoim czasie wspomnienia prapradziadka Michała Piekarskiego (1841-1938), w których pisał, że na zakończenie szkoły dostał list pochwalny. Potwierdzenie tegoż znalazłam w polskiej prasie z tamtego okresu. Konkretnie w Kurjerze Warszawskim z 1856 roku. Donoszącej, że prapradziadek, mający wówczas lat 15, dostał nagrodę ogólną.

A to wszystko wiem dzięki Polonie.

Tegoż dnia kiedy odbyty został Akt uroczysty Gimnazjum Gubernjalnego w połączeniu z innemi Zakładami Naukowemi, odbył się o godz: 5tej wieczorem W sali pałacu Kazimierowskiego, pod przewodnictwem JW.Radcy Stanu Sumińskiego, wobec Członków Rady Wychowania, Akt takiż  Szkół Powiatowych Realnych, zagajony piękną przemową Inspektora Sobolewskiego. Po czym rozdane zostały Uczniom celującym pilnością i dobrem sprawowaniem się, nagrody. Otrzymali takowe (…) z Szkoły Powiatowej Realnej 2giej, przy ulicy Freta. Nagrody Ogólne: (…) z kl IVej: Wład. Brzoska, Fran. Babski i Michał Piekarski (…)

Udostępnij na:

Akt urodzenia Franciszka Pawła Piekarskiego

Oto akt urodzenia Franciszka Pawła Piekarskiego – przyrodniego brata mojego pradziadka Ludwika Rocha Piekarskiego. Mamą Franciszka Pawła była Zofia ze Stalskich, czyli rodzona siostra mamy Ludwika Rocha, gdyż prapradziadek Michał Franciszek ożenił się po śmierci Julii Stalskiej z jej rodzoną siostrą. Dzięki temu dzieci z pierwszego małżeństwa nie miały macochy, ale prawdziwą drugą mamę.  Franciszek Paweł został opisany przez dalekiego krewnego Michała Stalskiego w jego podkowiańskich opowieściach.

Udostępnij na:

Akt zgonu praprapradziadka Łukasza Stalskiego

Wczoraj prezentowałam akt urodzenia praprapradziadka Łukasza Jana Stalskiego, który urodził się w 1813 roku w Warszawie jako syn Apolonii Zarembianki (Zarębianki) i Michała Stalskiego. Dziś jego akt zgonu. Zmarł w 1883 roku jako dwukrotny teść mojego prapradziadka Michała Piekarskiego, który najpierw ożenił się z jego córką Julianną (moją praprababcią), a po jej śmierci pojął za żonę jej rodzoną siostrę Zofię. Na co musiał dostać dyspensę.

Udostępnij na: