Prapradziadek naprawdę był dobrym uczniem

Publikowałam tu w swoim czasie wspomnienia prapradziadka Michała Piekarskiego (1841-1938), w których pisał, że na zakończenie szkoły dostał list pochwalny. Potwierdzenie tegoż znalazłam w polskiej prasie z tamtego okresu. Konkretnie w Kurjerze Warszawskim z 1856 roku. Donoszącej, że prapradziadek, mający wówczas lat 15, dostał nagrodę ogólną.

A to wszystko wiem dzięki Polonie.

Tegoż dnia kiedy odbyty został Akt uroczysty Gimnazjum Gubernjalnego w połączeniu z innemi Zakładami Naukowemi, odbył się o godz: 5tej wieczorem W sali pałacu Kazimierowskiego, pod przewodnictwem JW.Radcy Stanu Sumińskiego, wobec Członków Rady Wychowania, Akt takiż  Szkół Powiatowych Realnych, zagajony piękną przemową Inspektora Sobolewskiego. Po czym rozdane zostały Uczniom celującym pilnością i dobrem sprawowaniem się, nagrody. Otrzymali takowe (…) z Szkoły Powiatowej Realnej 2giej, przy ulicy Freta. Nagrody Ogólne: (…) z kl IVej: Wład. Brzoska, Fran. Babski i Michał Piekarski (…)

About Małgorzata Karolina Piekarska
Za zawodu: dziennikarka i pisarka. Z zamiłowania: blogerka, varsavianista i genealog. Miłośniczka: książek, filmów, gier planszowych, kart do gry, jamników i miodu...

Print Friendly, PDF & Email
Udostępnij na: