Archiwa kategorii: Brudzińscy

Akt ślubu dziadków siostry Jany

Zofia Brudzińska, która jako niewidoma zakonnica Franciszkanka Służebnica Krzyża przybrała zakonne imię Jana, była moją stryjeczno-cioteczną babką. Jej mama Maria z Piekarskich była rodzoną siostrą mojego pradziadka Ludwika Rocha Piekarskiego. Oto akt ślubu jej dziadków. Józefa Brudzińskiego i Antoniny z Bielickich. Antonina była wtedy wdową po Sewerynie Świderskim. W wianie wniosła córkę Ludwikę, która później pomagała w wychowaniu małej Zosi. Przez lata mówiło się, że była siostrą jej ojca. Teraz z dokumentów dowiaduję się, że była… siostrą przyrodnią. Była bowiem córką jego matki z pierwszego małżeństwa.

Udostępnij na:

Szwagier pradziadka Ludwika poprzez prasę informuje gdzie przebywa

Leon Fulgencjusz Brudziński był szwagrem mojego pradziadka Ludwika, gdyż ożenił się z jego jedyną siostrą Marią Piekarską. Miał z nią córkę Zofię, która została zakonnicą Franciszkanką Służebnicą Krzyża oraz syna Jana. Był ślusarzem. Dzięki Polonie w “Gazecie Polskiej” znalazłam informację o jego pobycie po wywiezieniu wraz z córką, synem i siostrą Ludwiką Świderską wgłąb Rosji.

Korespondentom naszym oraz pisma, do których niniejszy numer „Gazety Polskiej” dojdzie, prosimy o powtórzenie, że następujące rodziny podają o sobie wiadomość swoim krewnym i znajomym i proszą ich o wiadomości o sobie: (…) Bracia Teofil i Sylwester ŻELECHOWSCY i Franus Kępiński na swoich posadach Moskwa, Solanka, Mały Iwanowski 11 m. 14. Ignacy i Karola z Żelechowskich Buczyńscy z synami w Charkowie, Edward Kosman w Orszy, Gabryjel Wasilowski z Longinem Bazarskim w Miascy; Leon Brudziński w Samarze, Zosia nauczycielką z ciotką w Sergijewsku, Aleksander Żelechowski, Frankowie Wierzejski z Alinką, doktor Wanowski, Władysław Lewandowski, Jasio Brudziński wszyscy w armji czynnej, zdrowi.

Udostępnij na:

Szwagier pradziadka Ludwika szuka uczniów

Leon Fulgencjusz Brudziński był szwagrem mojego pradziadka Ludwika, gdyż ożenił się z jego jedyną siostrą Marią Piekarską. Miał z nią córkę Zofię, która została zakonnicą Franciszkanką Służebnicą Krzyża oraz syna Jana. Był ślusarzem. Dzięki Polonie w jednej z gazet znalazłam jego ogłoszenie, kiedy szukał uczniów i pracowników.

Udostępnij na:

Szwagier pradziadka Ludwika członkiem “komisji szkolnej sekcji rzemieślniczej”

Leon Fulgencjusz Brudziński był szwagrem mojego pradziadka Ludwika, gdyż ożenił się z jego jedyną siostrą Marią Piekarską. Miał z nią córkę Zofię, która została zakonnicą Franciszkanką Służebnicą Krzyża oraz syna Jana. Był ślusarzem. Dzięki Polonie w jednej z gazet znalazłam informację, że został członkiem “komisji szkolnej sekcji rzemieślniczej”

W gazecie napisano bowiem, że:

= Szkoły rzemieślnicze wieczorne.
Jak donosiliśmy, komisja szkolna sekcji rzemieślniczej rozwinęła energiczną działalność, aby doprowadzić do skutku projekt założenia szeregu szkół rzemieślniczych wieczornych. Nie mogła ona przecież podołać swemu zadaniu, połączonemu z ogromem pracy, składała się bowiem zaledwie z trzech członków.
Z tego powodu zaproszeni zostali do jej składu pp.: A dam Nagalski, Stanisław i Aleksander Oraczewscy, Konstanty Dzięgielewski, Bronisław Weber, Franciszek Rośniewski, Leon Brudziński, Marceli Nowakowski i Józef Trojanowski. Prezydjum jej tworzą pierwotni członkowie pp: M. Osmala (przewodniczący), Wędrychowski (jego zastępca) i St. Lipczyński (sekretarz).

Udostępnij na:

Szwagier pradziadka Ludwika daje ogłoszenie w prasie

Leon Fulgencjusz Brudziński był szwagrem mojego pradziadka Ludwika, gdyż ożenił się z jego jedyną siostrą Marią Piekarską. Miał z nią córkę Zofię, która została zakonnicą Franciszkanką Służebnicą Krzyża oraz syna Jana. Był ślusarzem. Dzięki Polonie w jednej z gazet znalazłam jego ogłoszenie (w piśmie “Słowo”). W ciągu dwóch lat zamieścił tam tych ogłoszeń ponad 10…

Udostępnij na:

Akt urodzenia siostrzenicy pradziadka Ludwika

Pradziadek Ludwik miał jedną jedyną siostrzenicę Zosię Brudzińską, która została zakonnicą. W Zakonie sióstr Zmartwychwstanek Służebnic Krzyża przybrała zakonne imię Jana. Napisała niezwykle ciekawe wspomnienia, które mój Ojciec opublikował w 1994 roku w miesięczniku “Niepodległość i pamięć”, a kilka lat temu wyszły jako książka pt. “Zaślubiona wschodowi”. Siostrę Janę, czyli stryjeczną babcię znałam osobiście. Oto jej akt urodzenia. Rok 1899 parafia Przemienienia Pańskiego, czyli O.O. Kapucyni.

Udostępnij na:

Akt urodzenia siostry pradziadka Ludwika

Pradziadek Ludwik Piekarski miał tylko jedną rodzoną siostrę. Pozostałe były siostrami przyrodnimi. Ta jedna, jedyna rodzona siostra to Maria Julia z Piekarskich Brudzińska (córka Michała Piekarskiego i Julii ze Stalskich) zmarła bardzo młodo osierocając jedyną córkę Zofie Brudzińską, która została potem niewidomą zakonnicą Franciszkanką Służebnicą Krzyża. To akt urodzenia Marii Piekarskiej. Rok 1873. Parafia Przemienienia Pańskiego w Warszawie, czyli kościół O.O.Kapucynów.

Udostępnij na:

List Zofii Brudzińskiej do dziadków

Zofia Brudzińska, która na slubach zakonnych przyjęła imię Siostra Jana była Franciszkanką Służebnicą Krzyża. To jesli idzie o jej życie duchowe. A jeśli idzie o sprawy świeckie była córką jedynej rodzonej siostry mojego pradziadka Ludwika Piekarskiego – Marii. Oto jej list, który napisała do swoich dziadków – Michała Piekarskiego i jego żony Zofii – jej macochy i ciotki w jednym, gdyż Zofia ze Stalskich Piekarska była rodzoną siostrą jej rodzonej babci młodo zmarłej Julii – mojej rodzonej praprababci. (Wiem, że może to się wydać skomplikowane…)

scan0027 scan0030 scan0029 scan0030

 

Udostępnij na: