Archiwa tagu: Ursyn Maleszewski

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 17 i ostatnia

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Gazeta Warszawska 1869, nr 34 (13 lutego) + dod.

ROZKAZ do Zarządu Cywilnego w Królestwie Boiskiem. W Warszawie, d. 18 ( 3 0 ) stycznia 1869r. (…) III. z rozporządzenia Komissyi Rządowej Sprawiedliwości. Mianowani:— b. Podsędek Sądu Pokoju w Zakroczymiu, Ursyn Maleszewski, Assesorem Sądu Poprawczego Wydziału i-go w Warszawie”

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 16

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Dziennik Warszawski. [R 1], nr 244 (24 października 1864) + dod.

ROZKAZ do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego. w Warszawie dnia 4 (13) Września 1864 r. (…)  IV . P r z e z R o z p o r z ą d z e n i a K o m is u R z ą d o w y c h i W ł a d z O d d z i e l n y c h . (…) IV Wydziale Komisji Rządowej Sprawiedliwości.— Mianowani:— Asesor Trybunału, p. o. Podsędka Sądu Pokoju w Kaliszu, Franciszek Sulimierski, Podprokuratorem przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu; — Asesor Sądu Kryminalnego Gubernji Lubelskiej, Aleksander Januszowicz,. Podprokuratorem przy Trybunale Cywilnym w Lublinie;— Podsędek Sądu Pokoju O kręgu Olkuskiego, Ja n Piekałkiewicz, Asesorem Sądu Kryminalnego Gubernji Lubelskiej;— Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Kaliskiego, Józef Jezierski, Podsędkiem tegoż Sądu; — Asesor Sądu Policji Poprawczej Wydziału Płockiego, Ursyn Maleszewski, Podsędkiem Sądu Pokoju w Zakroczymiu; — Asesor Sądu Policji Poprawczej w Piotrkowie, Ja n Szpakowski”

 

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 15

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Dziennik Warszawski R.6, nr 24 (11 lutego 1869) informuje, że:

ROZKAZ do Zarządu Cywilnego w K rólestw ie Polskiem . w Warszawie, unia 18 (30) Stycznia 1869 r (…) III. Z ROZPORZĄDZENIA KOMISJI RZĄDOW EJ S p r a w i e d l i w o ś c i. Mianowani: — Asesor Sądu Kryminalnego w W arszawie, Asesor Kolegjalńy F ejlert, Podprokuratorem tegoż Sądu; Asesor Sądu Poprawczego w Warszawie, Sekretarz Kolegialny Ateński. Asesorem Sądu Kryminalnego w Warszawie; — b. Podsędek Sądu Pokoju w Zakroczymiu, Ursyn Maleszewski, Asesorem Sądu Poprawczego Wydziału 1go w Warszawie;— Pisarz Sądu Pokoju w Opocznie, Piotr Milew ski, Podsędkiem Sądu Pokoju w Opatowie;

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 14

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Kurjer Warszawski R.56, nr 70 (29 marca 1876) + dod. informuje, że:

Przez postanowienia Jenorał-Gubernatora Warszawskiego (…) Wydelegowani zostali: sędziowie Sądu Kryminalnego w Warszawie; Juljan Milberg, Franciszek Krajewski, radca kolegialny Edward Nowakowski; sę­dziowie Trybunału Cywilnego w Warszawie: Eustachy Czarnowski, Aleksander Kestorf, radca kolegjalny Karol Maciejewski; podprokuratorowie przy Sądzie Appellacyjnym: Władysław Stromfeld, Aleksander Moldonhawer, radca kolegialny Juljusz Zieliński, i pisarz Sądu Apelacyjnego, radca dworu Antoni Werner—wszyscy jedenastu do pełnienia obowiązków sędziów w nowo-utworzonych wydziałach, ósmym i dziewiątym, Sądu Apelacyjnego; podprokuratorowie przy Sądzie Kryminalnym w Warszawie Rafał Kujawski i Leon Jaszowski, asesorowie tegoż Sądu Ursyn Maleszewski i Adam Sztukowski (pełniący z delegacji obowiązki prezydującego w oddziale Sądu Poprawczego przy zarządzie ober-policmajstra warszawskiego) — wszyscy czterech do pełnienia obowiązków sędziów w Sądzie Kryminalnym w Warszawie;

 

 

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 13

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Dziennik Warszawski 1864, nr 166 (22 lipca) informuje, że:

W Wydziale Komisji Rządowej Sprawiedliwości.— Otrzytrzymują urlop za granicę:—Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, Józef Białobrzeski, na miesięcy 6; — Sędzia Sądu Apelacyjnego, Radca Stanu, Roman Ostromęcki, na dni 15 i dwa miesiące feryjne;—Asesor Sądu Policji Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego, Juljusz Smiarowski, na dni 29 i jeden miesiąc feryjny; —Komornik przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, Markowski, na miesięcy 3;— Asesor Sądu Policji Poprawczej Wydziału Płockiego, Ursyn Maleszewski, na dni 29 i dwa miesiące feryjne; — Prezes Sądu Kryminalnego Gubernji Radomskiej, Józef Adamski, na dni 28 i jeden miesiąc feryjny;—Podsędek Sądu Pokoju Okręgu Miechowskiego, Maksymiljan Gidlewski, na dni 29.

 

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 12

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Kurjer Codzienny R.21, nr 37 (6 lutego 1885) zamieszcza kolejny nekrolog:

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 11

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Kurjer Warszawski. R.65, nr 37b (6 lutego 1885) zamieścił kolejny nekrolog:

Ś. p. Ursyn Maleszewski, b. sędzia b. Sądu kryminalnego w Warszawie, ostatnio urzędnik drogi żel. nadwiślańskiej, opatrzony sw. sakramentami, po kilkoletnich cierpieniach, zmarł d. 5 lutego r. b. W ciężkim smutku pozostała żona wraz z córką i braćmi zmarłego, zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych na wyprowadzenia zwłok w sobotę, to jest dnia 7-go lutego, o godzinie 3-ej i pół po południu z domu przy ulicy Żurawiej 14, na cmentarz powązkowski odbyć się mające. 

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 10

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Gazeta Warszawska 1864, nr 262 (15 listopada) “W Wydziale Komissyi Rządowej Sprawiedliwości.— Mianowani: (…) Assesor Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Płockiego, Ursyn Maleszewski, Podsędkiem Sądu Pokoju w Zakroczymiu”

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 9

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Gazeta Warszawska nr 140 (26 czerwca 1873) donosi, że “II. Przez Rozporządzenia Komisyi Rządowej Sprawiedliwości. Mianowani:—Pisarze Sądów Pokoju: w Gombinie, Józef Brzozowski, Podsędldem Sądu Pokoju w Rawie;—w Szczuczynie, Stanisław Za wieki, Podsędkiem tamże;—Asesorzy Sądu Poprawczego w Warszawie Wydziału I: Stanisław Przewuski, Pisarzem Sądu Pokoju w Łowiczu i Ursyn Maleszewski, Asesorem Sądu Kryminalnego Warszawskiego; — Pisarze Są­ dów Poprawczych: w Petrokowie, Walery Ryfiński, Asesorem tegoż Sądu; w Lublinie, Wiktor Starzyń­ ski, Pisarzem Sądu Pokoju w Szczuczynie; — Podpisarz Sądu Pokoju w Rawie, Jozef Hibner, Pisarzem Sądu Pokoju w Opocznie;—Młodszy Adjunkt Archiwum Głównego Królestwa, Juliusz Heryng, Archywistą Archiwum akt dawnych w Warszawie;— Adjunkt Archiwum akt dawnych, Aloizy Szukalski, Młodszy Adjunkt Archiwum Głównego; — Obrońca przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu Józef Chrościcki, Rejentem przy Trybunale Cywilnym w Łomży;”

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 8

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Gazeta Polska: (dawniej Codzienna) 1876, nr 219 (5 października) donosi, że “na zasadzie artykułu 5-go Najwyżej zatwierdzonych 15 czerwca 1875 roku, przepisów w przedmiocie organizacyi sądownictwa w okręgu sądowym warszawskim spadli z etatu od 1 (13) lipca 1876 roku: (…) pełniący obowiązki sędziego Ursyn Maleszewski”. 

 

Udostępnij na: