Archiwa tagu: Dziennik warszawski

Książę Teniszew publikuje oświadczenie

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Z Dziennika Warszawskiego z 1865 roku wynika, że stał się on właścicielem dóbr Białołęka.

(N. D. 7507) Ponieważ Rządca dóbr Białołęka Andrzej Kliński, z dniem 1 Stycznia (n. s.) 1866: r. wychodzi ze wszelkiego stosunku z podpisanym właścicielem rzeczonych dóbr w Warszawie pod Nr. 1383 zamieszkałym , przeto wzywam osoby interesowane mające jakiekolwiek pretensje do tego Rządcy z tytułu jego zawiadywania dobrami Białołęka, aby zgłosiły się do mnie przed powyższym terminem, w przeciwnym razie za żadne pretensje odpowiadać nie będę. Książe Włodzimierz Teniszew. (19883)

Udostępnij na:

O Tytusie Maleszewskim w piśmie “Dziennik warszawski”

Tytus Maleszewski (ur. 1827 – zm. 1898) to malarz, rysownik, pedagog, a prywatnie… rodzony brat szwagra mojej prapraprababci Konstancji z Nieszkowskich h. Kościesza Gorczyckiej h. Jastrzębiec. Rodzona siostra Konstancji Paulina wyszła za mąż za Ursyna Jaxę-Maleszewskiego, który, jak pisała w pamiętniku córka Konstancji a siostrzenica Pauliny Jadwiga z Gorczyckich Tyblewska, był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” Rodzonym bratem Ursyna Maleszewskiego był Tytus. Jego zdjęcie zachowało się w rodzinnym albumie, który posiadam, a u kuzynki jest portret jego pędzla przedstawiający Paulinę.

Dzięki Polonie znalazłam np. napisany o nim artykuł w piśmie “Dziennik warszawski” z czerwca 1855 roku.

Pan Tytus Maleszewski, pastelisla, dla tego że przez Dziennik został ogłoszony za dobrego artystę, kładącego zasługi za wznowienie u nas zarzuconego sposobu malowania, przez Gazetę Warszawską, z widocznym celem, ciągle jest poniżany. W Nrze 151 r. b. Gazeta o nim wyraża się jak o dzieciaku próbującym sił dopiero, widzi już znaczny postęp, zwłaszcza w części rysunkowej jego nowszych portretów! (A kiedy widziała błędy”?..) Czy gwiazdka (autor rzeczonego artykułu w Gazecie Warszawskiej) mimo światła na jakieby się tylko zdobyć mogła, dojrzałaby usterki. mogłaby dać radę, udzielić uwagę korzystną artyście”?… Sądzimy że nie, bo dotąd w tej gałęzi umiejętności bardzo ciche tylko i krótkie szeptano słó­wka. Potrącano lekko nóżką o te skały, sztuką przez innych zwane.
Pan Tytus Maleszewski dobry artysta, koloryt jego piękny, rysunek nic do życzenia nie zostawia. Przed niedawnym czasem mieliśmy sposobność uznać talent jego w odrębnym rodzaju temu jakiemu dotąd się poświęcał (portretom), to jest: w dwóch widokach szwajcarskich. Śmiały, pełen życia, prawdy, choć i efektów nieskąpił, w widokach tych dowiódł: że z korzyścią dla talentu i czekającej go sław y różne gałęzie malarstwa uprawiać może. Słyszała może Gazeta coś o portretach malarza Stanisławowskich czasów de Marlcan, ale ich niewidziała pewno; pana Kaniewskiego prace w tymże rodzaju łatwiej widzie było można; niechże więc porówna z temi swego protegowanego pastele, a z lekkich tylko różnic nauczy się sądzić, wykształci smak i nabierze wyobrażenia co to jest zostać artystą bez wzorów, w nieobecności mistrzów, rzec można śmiało, stworzyć sobie szkołę, sposób, tradycji tylko. Szanowna Gazeto! jeżeli masz choć trochę resztek uczucia macierzyńskiego w swem łonie, jeżeli przypominasz sobie zgryzoty i bóle, jakie niegdyś cię trawiły gdy ganiono twe płody; przestań chwalić p. Maleszewskiego, bo tem szkodzisz mu niezmiernie, bo ośmieszasz artystę któren wart poważniejszego i wytrawniejszego sądu. O obrazie przedstawiającym gruppę portretową dam, o jakim Gazeta wspomniała, jako o dziele zasługującem na głębszą uwagę, za dni parę szczegółowe uczynimy sprawozdanie.

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 16

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Dziennik Warszawski. [R 1], nr 244 (24 października 1864) + dod.

ROZKAZ do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego. w Warszawie dnia 4 (13) Września 1864 r. (…)  IV . P r z e z R o z p o r z ą d z e n i a K o m is u R z ą d o w y c h i W ł a d z O d d z i e l n y c h . (…) IV Wydziale Komisji Rządowej Sprawiedliwości.— Mianowani:— Asesor Trybunału, p. o. Podsędka Sądu Pokoju w Kaliszu, Franciszek Sulimierski, Podprokuratorem przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu; — Asesor Sądu Kryminalnego Gubernji Lubelskiej, Aleksander Januszowicz,. Podprokuratorem przy Trybunale Cywilnym w Lublinie;— Podsędek Sądu Pokoju O kręgu Olkuskiego, Ja n Piekałkiewicz, Asesorem Sądu Kryminalnego Gubernji Lubelskiej;— Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Kaliskiego, Józef Jezierski, Podsędkiem tegoż Sądu; — Asesor Sądu Policji Poprawczej Wydziału Płockiego, Ursyn Maleszewski, Podsędkiem Sądu Pokoju w Zakroczymiu; — Asesor Sądu Policji Poprawczej w Piotrkowie, Ja n Szpakowski”

 

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 15

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Dziennik Warszawski R.6, nr 24 (11 lutego 1869) informuje, że:

ROZKAZ do Zarządu Cywilnego w K rólestw ie Polskiem . w Warszawie, unia 18 (30) Stycznia 1869 r (…) III. Z ROZPORZĄDZENIA KOMISJI RZĄDOW EJ S p r a w i e d l i w o ś c i. Mianowani: — Asesor Sądu Kryminalnego w W arszawie, Asesor Kolegjalńy F ejlert, Podprokuratorem tegoż Sądu; Asesor Sądu Poprawczego w Warszawie, Sekretarz Kolegialny Ateński. Asesorem Sądu Kryminalnego w Warszawie; — b. Podsędek Sądu Pokoju w Zakroczymiu, Ursyn Maleszewski, Asesorem Sądu Poprawczego Wydziału 1go w Warszawie;— Pisarz Sądu Pokoju w Opocznie, Piotr Milew ski, Podsędkiem Sądu Pokoju w Opatowie;

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 13

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Tym razem Dziennik Warszawski 1864, nr 166 (22 lipca) informuje, że:

W Wydziale Komisji Rządowej Sprawiedliwości.— Otrzytrzymują urlop za granicę:—Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, Józef Białobrzeski, na miesięcy 6; — Sędzia Sądu Apelacyjnego, Radca Stanu, Roman Ostromęcki, na dni 15 i dwa miesiące feryjne;—Asesor Sądu Policji Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego, Juljusz Smiarowski, na dni 29 i jeden miesiąc feryjny; —Komornik przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, Markowski, na miesięcy 3;— Asesor Sądu Policji Poprawczej Wydziału Płockiego, Ursyn Maleszewski, na dni 29 i dwa miesiące feryjne; — Prezes Sądu Kryminalnego Gubernji Radomskiej, Józef Adamski, na dni 28 i jeden miesiąc feryjny;—Podsędek Sądu Pokoju Okręgu Miechowskiego, Maksymiljan Gidlewski, na dni 29.

 

Udostępnij na:

Troszkę o szwagrze prapraprababci… cz. 5

Dzięki Polonie można dotrzeć do wielu publikacji, a także druków ulotnych, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia. Tym razem postanowiłam popatrzeć czego z dawnych mediów dowiem się o szwagrze mojej prapraprababci Konstancji Gorczyckiej, czyli mężu jej rodzonej siostry Pauliny Nieszkowskiej. Ursynie Jaxa-Maleszewskim. Był “sędzią do 1863 r. potem po powstaniu stracił posadę rządową i służył, jako urzędnik na kolei.” – wynika z pamiętnika jej siostrzenicy Jadwigi z Gorczyckich Tyblewskiej.

Dziennik Warszawski nr 243 (15 września 1855) informuje:

WIADOMOŚCI KRAJOWE
Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego.

W Warszawie, dnia 23 Sierpnia (4 Września) 1855 roku. Napisano, że “w biurze prokuratora przy sądzie apel. Ursyn Maleszewski, p. o podpisarza sądu pok okr. Lelowa. Przeniesiony dla dobra służby: “

Udostępnij na: