Księżna Teniszew znów sprzedaje fanty

Pisałam tu kilkakrotnie, że brat mojego pięć razy pradziadka, czyli praprapraprapradziadka Bogusława Augusta Bogumiła Nieszkowskiego – Leon Nieszkowski był prezydentem Kalisza i marszałkiem szlachty powiatu kaliskiego. Jego córka Paulina wyszła za rosyjskiego pułkownika, który potem awansował do stopnia generała. Nazywał się Michał Sobolew. Ich córka Eliza wyszła za mąż za księcia Włodzimierza Teniszewa. Z Kurjera Codziennego wynika, że tak jak i inne XIX-wieczne damy zajmowała się… loteriami fantowymi.

— Pojutrze to jest w sobotę w ogrodzie Saskim przypada zabawa kwiatowa, w połączeniu z loterją fantową, na korzyść ubogich pod opieką Warszaw. Towarzystwa Dobro, zostających, urządzająca się corocznie. Zabawa ta już weszła do zwyczajów Warszawy, chętnie na nią przybywają mieszkańcy naszego grodu, i rzec można mają sobie za obowiązek, aby tym sposobem obok rozrywki przyjść w pomoc ubogim.
Ten popęd dobroczynności Warszawian w wielorakich kierunkach jest widocznym. Szanowne opiekunki nadsyłają fanty, płyną ofiary od kupców i przemysłowców, tak, iż w r.b ani jeden fant (oprócz premjowych,) kupionym nie został, wszystkie są darem szczodrobliwości. Dalej znowu przy samem urządzeniu loterji znakomitą jest pomoc czcigodnych Dam, które i tym razem chętnie pospieszyły do przyjęcia rozmaitych obowiązków podczas zabawy kwiatowej, odkładając na bok zajęcia domowe, zatrudnienia niezbędne. wreszcie usuwając przeszkody wynikające nieraz ze stosunków towarzyskich. Dla biednych bowiem wszystko się tu poświęca. To też miasto nasze słynie słusznie dobroczynnością w ogóle. Że rezultat zabawy zwłaszcza jeżeli pogoda posłuży będzie świetny, niewątpim y. Wszystko się złożyło aby sobotnia uroczystość miała jak największe powodzenie. Przedmioty do rozegrania na loterji odznaczają się albo użytecznością, albo elegancją, albo też niepospolitą wartością. Gdy więc wspomnimy, że zabawę ożywią: orkiestra Bilsego i kilka muzyk wojskowych, iluminacja i ognie sztuczne, przyjdziemy do przekonania, że kierujący taż zabawą JW . Rz. Radca St. Zaborowski, prezes wydziału sierot, z pdłbocą członków wydziału, przyłożył się czynnie do nadania zabawie tego u roku, tej świetności, która zdolna jest zapewnić znaczny wpływ juszczu plony in obecnie funduszom Warsz. Tow. Dobr. jako szczegół obchodzić mogący publiczność donieść winniśmy, że wczoraj delegacja złożona z prezydującego J W. R. R. S. Zaborowskiego, radcy stanu Leskiewicza, pp. Ludwika Krakowa, Jana Brzezińskiego i Juljanaa Heppena, zakupiła na fanty premjowe następujące przedmioty: w fabryce pana Norblina garnitur platerowany do herbaty (samowar, imbryk, kubek do śmietanki, czarka, szklanki, sitko, cukierniczka, wszystko ustawione na pięknej takiejże tacy):—-dalej garnitur podobny do kawy; następnie w składzie p. Flatau, nabyła delegacja maszynę do szycia; fant to i kosztowny i pożyteczny; z kolei w handlu p. Lessera 4 zegary bronzowe i 4 lustra w złotych ramach; — zwiększy nareszcie liczbę tych drogocennych przedmiotów prześliczna serw antka ze zwierciadłem i skrzynka nabyta w sklepie pana Bruna, z kompletem sztuk przeszło 20, narzędzi stolarskich. Dla uzupełnienia całości artykułu, wymieniamy damy, które raczyły przyjąć służbę podczas pojutrzejszej zabawy, zastrzegając sobie w razie zmian lub dopełnień, poprawkę tej listy. I tak: (…) Namiot V III. Księżna Eliza Teniszew, panie: Trepka Marja, panny Olga Sobolew, Ludwika i Marja Hanke: gospodarz p. Tomasz Le-Brun.

About Małgorzata Karolina Piekarska
Za zawodu: dziennikarka i pisarka. Z zamiłowania: blogerka, varsavianista i genealog. Miłośniczka: książek, filmów, gier planszowych, kart do gry, jamników i miodu...

Print Friendly, PDF & Email
Udostępnij na: